Prethodni Slijedeći
Radioimunoterapija

Ona koristi specifično monoklonsko protutijelo koje se veže na točno određeni tumorski antigen, a pri tome donosi do tumorskih stanica izvor zračenja u obliku radioaktivnog izotopa. Na taj način u idealnom slučaju dolazi do uništenja samo tumorskih stanica, a uobičajene generalizirane nuspojave tumorske terapije (mučnina, povraćanje, alopecija) izostaju.

Protutijela koja se koriste u terapiji su mišjeg porijekla (izotip IgG1). Na njihov Fc fragment je posebnom tehnikom pričvršćen izotop. Kada se anti-CD20 monoklonsko protutijelo veže za CD20antigen ono inducira apoptozu stanica limfoma pomoću aktivacije o protutijelima i komplementu ovisne stanične citotoksičnosti. To je princip djelovanja neobilježenih protutijela (rituksimab) koja se često koriste u terapiji refraktornih NHL. Učinak takve terapije je uočljiv u oko 50% bolesnika, ali je kompletni odgovor (complete response) postignut u samo 6% njih.

Radioimunoterapija je osobito pogodna za terapiju non-Hodgkin limfoma (NHL) iz nekoliko razloga:

1.     Limfomi spadaju među tumore koji su jako osjetljivi na zračenje
2.     Ovakvom terapijom najveća količina zračenja završava u tumorskom tkivu, za razliku od ozračenja cijelog tijela.
3.     Anti-CD20 monoklonska protutijela djeluju terapijski na više razina. Osim što induciraju apoptozustanica limfoma pomoću aktivacije o protutijelima i komplementu ovisne stanične citotoksičnosti, ona donose izvor zračenja direktno u tumor. Na taj način, za razliku od neobilježenih protutijela, mogu biti djelotvorna i u slučaju kada imuni sustav bolesnika nije u potpunosti aktivan te mogu uništiti antigen-negativne stanice unutar tumora, što je osobito važno kod slabo prokrvljenih tumora i većih tumorskih masa (slika 1.).


Slika 1. Primjer uništavanja antigen-negativne tumorske stanice u sredini tumora pomoću I-131 (eng. crossfire).

Nuspojave se u slučaju oba protutijela dijele na hematološke i ostale.

Zbog supresije koštane srži otprilike 5-8 tjedana nakon primjene terapije može doći do pojave pancitopenije(najčešće neutropenija i trombocitopoenija). U slučaju Zevalina 7% bolesnika je trebalo biti hospitalizirano zbog infekcije, a 13% bolesnika s leukocitopenijom zahtjevalo je primjenu faktora rasta za stimulaciju granulocita. U slučaju Bexxara faktori rasta su primjenjeni u 15% bolesnika. Do oporavka hematopoeze dolazi u pravilu 8-12 tjedana nakon primjene protutijela.

Od nehematoloških nuspojava najčešće su: slabost, trbušna bol, kašalj, mučnina, povraćanje, osip, glavobolja, bolovi u zglobovima i mišićima, proljev. Intenzitet tih nuspojava je u najvećem broju slučajeva bio umjeren.

Važno je napomenuti da primjena tositumomab i I -131 tositumomaba može dovesti do oslobađanja I-131 iz spoja s protutijelom, a on se potom može nakupljati u štitnjači i dovesti do njenog oštećenja te hipotireoze. Zbog toga ti bolesnici moraju prije i za vrijeme tretmana uzimati lijekove koji blokiraju štitnjaču (kalij jodid). Svejedno je u oko 5% njih pronađen povišen TSH nakon provedene terapije.

Moguće je i da se nakon terapije s protutijelima povisi koncentracija HAMA (human anti-mouse antibodies) u serumu. To su protutijela koja bolesnikov organizam stvara na unesena mišja protutijela, a javljaju se u 0-5% bolesnika te obično nemaju kliničkog značaja. Moraju se imati na umu jedino pri eventualnom ponovnom davanju mišjih protutijela.
LJUBAV NA DJELU
Udruga roditelja djece oboljele od malignih bolesti
Prilaz Đure Deželića 31, Zagreb

info@ljubavnadjelu.hr
www.ljubavnadjelu.hr
OIB : 04983288258

ZABA IBAN: HR1823600001102031208
PBZ IBAN: HR1523400091110543841
LJUBAV NA DJELU
O udruzi
Aktivnosti
Projekti
Mediji o nama
Kontakti
IZBORNIK
Opći uvjeti i uputstva
Način plaćanja
Izjava o privatnosti
PRIJAVI SE ZA NEWSLETTER
smrtovnice Osmrtnice POSTANI ČLAN
PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA